Sinun Kotisi Alanya

Valtakirja

Asunnon omistaja ostaa tai myydä asuntonsa joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa edustajansa välityksellä. Valtuutusta varten tarvitaan notaarin oikeaksi todistama valtakirja.
 
Valtakirjaa tehdään yksi kappale. Valtuutuksen antajana on myyjä tai ostaja ja valtuutettuna hänen nimeämänsä asiamies. Valtakirjaa, jolla on enimmäisvaltuudet, kutsutaan yleiseksi. Kiinteistöjen osto, myynti tai vuokraaminen voidaan tehdä tällä valtakirjalla ja sen avulla edustaja voi suorittaa monia virallisia liiketoimia. Sama henkilö ei kuitenkaan voi asuntokaupan yhteydessä edustaa kaupan molempia osapuolia. Valtakirjan valmistusta varten sinun tulee käydä julkisen notaarin luona. Tämä prosessi kestää noin 2 tuntia, ja mukanasi on edustajamme.

Mitä asiakirjoja Tapu -valtakirjaa varten tarvitaan?
 Tapun eli omistusasiakirjan valtakirja on oltava notaarin antama. Asiakirjat, jotka tarvitaan notaarilla omistusoikeuskirjan valtakirjaa varten, ovat seuraavat:
 
Luonnolliset henkilöt:
Omistuskirjan valtakirjan antavan henkilön passi
2 passikuvaa, jotka on otettu viimeisen 6 kuukauden aikana

Mitä tulee ottaa huomioon kiinteistörekisterivaltakirjaa annettaessa?
Vaikka omistusoikeusasiakirja valtakirja on julkisen notaarin myöntämä, sen laajuus ja käyttötarkoitus tulee ilmaista selkeästi, kuten "kiinteistön myynti" tai "kiinteistön vuokraus". Jos valtakirjassa ei ole selkeästi eritelty, mitä liiketoimea se koskee, kiinteistö- ja rekisterihallitus ei ryhdy toimenpiteisiin. Lisäksi on hyödyllistä määrittää valtakirjan rajat. Valtakirjaan voidaan sisällyttää esimerkiksi sen kiinteistön nimi tai  osoitetiedot, jonka Tapu eli omistusoikeuskirja siirretään uudelle omistajalle.
 
Emme suosittele valtakirjan antamista ammattimaiselle kiinteistönvälittäjälle tai asianajajalle, ennen kuin tarkalleen tiedät valtakirjan käyttötarkoituksen.
 
Älä luovuta valtakirjaasi ja kaikkia oikeuksiasi kenelle tahansa. Henkilö, jolle annat valtakirjan, voi olla epärehellinen ja aiheuttaa sinulle vahinkoa.
 
Notariaatissa on virallinen kääntäjä, omaa tulkkia ei voi käyttää.
 
Jos valtakirjassa ei ole kirjattuna määräaikaa, valtakirjalla ei ole tarkkaa voimassaoloaikaa, vaan se on voimassa toistaiseksi. Valtakirjaa, jonka valtuutus on edelleen voimassa, voidaan käyttää uudelleen muuhun tapahtumaan määritetyissä valtuutusrajoissa. Kun annat valtakirjaa notaarilla, voit halutessasi asettaa valtakirjalle aikarajan, esimerkiksi: "Valtakirja on voimassa 3 kuukautta."
 
Jos vanhentumisaikaa ei ole määritelty, valtakirjan irtisanominen voidaan tehdä hakemalla kiinteistörekisteritoimistolta tai notaarilta irtisanomista. Kun irtisanominen on suoritettu, asiamieheksi nimitetty henkilö ei voi enää toimia puolestasi. Osittaisen irtisanomisen avulla valtuudet tiettyihin toimiin voidaan päättää.
 
Paljonko Tapun valtakirja maksaa?
Notaarin valtakirjapalkkiot vaihtelevat vuosittain valtakirjan laajuuden mukaan. Ajantasaiset hintatiedot saa julkiselta notaarilta, jossa kauppa tehdään.

Usein Kysyttyä

K: Mikä on valtakirja?
V: Valtakirja on julkisen notaarin laatima oikeudellinen asiakirja, joka oikeuttaa henkilön toimimaan toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta. Asianajaja on oikeutettu allekirjoittamaan valtakirjan antajan puolesta omaisuutta, taloutta tai sairaanhoitoa koskevat päätökset.
 
K: Mitä asiakirjoja valtakirjaa varten tarvitaan?
V: Kahden Turkin kansalaisen välistä valtakirjaa varten tarvitaan molempien osapuolten henkilökortit alkuperäisinä sekä niiden valokopiot. Valtakirjan antavalta osapuolelta tarvitaan lisäksi kaksi passikuvaa.  Ulkomaalaiselta vaaditaan alkuperäinen passi ja sen käännös, veronumero sekä kaksi passikuvaa.
 
K: Kuinka annan valtakirjan Turkissa?
V: Notaari laatii valtakirjan tarvittavien asiakirjojen mukaisesti. Valtakirjan laatimisen jälkeen valtakirjan antaja lukee valtakirjan sisällön ja allekirjoittaa sen. Tämän jälkeen valtakirja luovutetaan maksukuitin kanssa.

Valtakirja
 
K: Mikä on valtakirjamaksu?
V: Valtakirjamaksu riippuu asiakirjan sisällöstä. Notaarilla palkkio määräytyy sanojen lukumäärän perusteella, joten palkkio lasketaan asiakirjan laatimisen jälkeen.
 
K: Voinko antaa valtakirjan, jos en ole Turkissa?
V: Kyllä. On kaksi tapaa antaa valtakirja ulkomailta:

• Voit varata ajan maassasi olevaan Turkin edustustoon ja antaa valtakirjan. Tämän jälkeen sinun on lähetettävä asiakirja edustajallesi Turkissa.
• Toinen tapa koskee vain maita, joilla on apostille-sopimus Turkin kanssa. Voit mennä kotimaassasi notaarille antamaan valtakirjan. Seuraavaksi valtakirja viedään toimivaltaiselle viranomaiselle (provinssin kuvernööri, kunta jne.) apostillaamista varten. Apostillen saannin jälkeen Turkkiin lähettämäsi asiakirja lähetetään Turkissa notaarille vahvistettuja kielenkäännöksiä varten. On erityisen tärkeää huomioida, että myyntivaltakirja on Turkissa voimassa vain, jos siinä on valokuva. Pyydä siis oman maasi notaaria liittämään valokuva valtakirjaan.

K: Kenelle voin antaa valtakirjan Turkissa?
V: Valtakirjan voi antaa kenelle tahansa yli 18-vuotiaalle.
 
K: Voivatko alle 18-vuotiaat antaa valtakirjan Turkissa?
V: Alle 18-vuotiaat voivat antaa valtakirjan vain vanhemman allekirjoituksella.
 
K: Milloin valtakirjaa varten tarvitaan valokuva?
V: Myyntivaltuutuksessa on oltava valokuva.  Muun tyyppisissä valtakirjoissa valokuvaa ei vaadita.
 
K: Voinko valtuuttaa toisen henkilön nostamaan rahaa pankkitililtäni?
V: Kyllä. Pankkitapahtumat voidaan tehdä Turkissa valtakirjalla.
 
K: Kuinka monta valtakirjaa yksi henkilö voi ottaa?
V: Yhden henkilön edustamien henkilöiden lukumäärää ei ole rajoitettu.
 
K: Mihin toimiin valtakirjan voi antaa?
V: Valtakirjan avulla voi suorittaa minkä tahansa oikeustoimen, seuraavin poikkeuksin:
 
*  Tuomioistuimille toimitettavia tai niiltä haettavia oikeudellisia asiakirjoja varten edustajasi on oltava asianajaja.
* Maahanmuuttovirastossa asiointia varten voi edustajanasi toimia vain asianajaja.