Sinun Kotisi Alanya

Mikä on oleskelulupa (ikamet) sekä muita usein kysyttyjä kysymyksiä

Tähän olemme koonneet yleisimpiä oleskelulupaan liittyviä kysymyksiä ja niiden vastauksia. Löydät lisätietoa esimerkiksi oleskeluluvan hakemisesta, eri tyyppisistä oleskeluluvista, niiden maksuista sekä jatkohakemuksista.
 
E-ikamet -sivusto on ulkomaan kansalaisten rekisteröintijärjestelmä, jonka kautta he voivat hakea oleskelulupaa pidempää oleskelua varten Turkissa.
Oleskelulupa (ikamet izni tai ikamet) on Turkissa asuvan ulkomaalaisen henkilötodistus. Yksinkertaisesti sanottuna oleskelulupa vaaditaan, jos oleskelet Turkissa yli 3 kuukautta, esimerkiksi vuokraamalla asunnon Turkista. Ikamet on muovikortti, joka myönnetään 6 kuukaudeksi, 1 vuodeksi tai 2 vuodeksi turistiviisumia jatkettaessa. Tarkan voimassaoloajan määrää viranomainen. Oleskeluluvan saaminen on melko helppoa -se myönnetään esimerkiksi matkailun, koulutuksen, työn, kiinteistön hankinnan tai Turkin kansalaisen kanssa sovitun avioliiton perusteella.

Oleskelulupaa haetaan sähköisesti Turkin maahanmuuttoviraston sivustolta osoitteesta  https://e-ikamet.goc.gov.tr/.  Hakemuksen tekemisen ja tarvittavien liitteiden hankkimisen jälkeen asiakirjat toimitetaan maahanmuuttovirastoon, jonne varataan aika. Myös itse hakemus tulee muistaa tulostaa mukaan liitteeksi.

Yksinkertaisinta matkailutarkoitukseen soveltuvaa oleskelulupaa varten tulee mukaan ottaa seuraavat asiakirjat: 
 
• Tulostettu hakemuskaavake;
• Maksukuitti;
• Passi ja sen värikopio;
• 4kpl biometristä valokuvaa;
•Notaarin vahvistama valtakirja sekä asunnon vuokrasopimus tai asunnon ostoon liittyvät asiakirjat
• Turkkilainen sairausvakuutus. Tätä varten tarvitset veronumeron, jonka saat verotoimistosta
• Vuoden oleskelulupaa varten tullee tilillä olla talletettuna 500 Dollaria jokaista oleskelukuukautta kohden.
 
Tarvittavat asiakirjat esitetään maahanmuuttovirastossa, jossa asioidaan ajanvarauksella. Käynnin jälkeen maahanmuuttopalvelut päättävät, myönnetäänkö oleskelulupaa. Tämä kestää yleensä kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen. Jos lupa myönnetään, oleskelulupakortti toimitetaan kotiosoitteeseen postitse.
 
Ensimmäisen oleskeluluvan hinta on alkaen n. 250 euroa. Jatkolupa on huomattavasti edullisempi. Näin ollen nelihenkisen perheen oleskelulupa  vuodeksi maksaa n. 1000 euroa.
 
Miten oleskelulupaa haetaan?
 
Olemme koonneet seuraavaan usein kysyttyjä kysymyksiä koskien oleskelupaa, eri tyyppisiä maassaololupia ja niiden hakemista, jatkohakemuksia ja kustannuksia.
 
Kauanko passin tulee olla voimassa kun haen oleskelulupaa?
Passin on oltava voimassa vähintään 60 vuorokautta pidempään kuin haettavan oleskeluluvan voimassaoloaika.
 
Kuinka paljon pankkitililläni tulee olla rahaa hakiessani oleskelulupaa?
Lyhytaikaiseen oleskeluluppaan ja opiskelijan oleskelulupaan riittää pelkkä hakemus, ellei hallinto pyydä tietoja tuloista tai muita asiakirjoja.
 
Perheen oleskeluluvassa, jokaista perheenjäsentä kohden on oltava tuloja laissa määritellyn vähimmäispalkan kolmasosan verran.
 
Pitkäaikaiseen oleskelulupaan tarvitsee vain riittävät ja säännölliset tulot.
 
Viisumini umpeutui, kauanko minulla on aikaa jättää oleskelulupahakemus?
Viisumin umpeutumisesta kymmenen päivän sisällä jätetyt hakemukset hyväksytään.
 
Milloin minun tulee hakea jatkoa oleskeluluvalleni?
Jatkohakemukset tehdään kuusikymmentä päivää ennen oleskeluluvan voimassaolon päättymistä ja hakemus on aina tehtävä ennen oleskeluluvan voimassaolon päättymistä.
 
Osoitteeni muuttui, mitä teen?
Oleskeluluvan voimassaoloaikana muuttuvat osoitetiedot on tarvittavine asiakirjoineen toimitettava Maahanmuuttohallintoon ja Läänin väestö- ja kansalaisuusvirastoon kahdenkymmenen arkipäivän kuluessa.
 
Voiko oleskelulupahakemuksen jättänyt poistua maasta ennen kuin oleskelulupakortti on tullut?
Hakemusasiakirjalla saat poistua maasta ja tulla takaisin, jos oleskelu ulkomailla ei kestä kerrallaan kauempaa kuin 15 päivää.
 
Viisumini tai oleskelulupani päättyy ennen saamaan tapaamisaikaa, onko tämä ongelma?
Ulkomaalaiset, joiden viisumi tai oleskelulupa umpeutuu ennen hakemuksen jättämistä ja tapaamispäivää, saavat oleskella maassamme hakulomakkeella merkittyyn tapaamispäivään asti.
 
Ylitin viisumini tai oleskelulupani voimassaoloajan. Missä voin maksaa sakon?
Sakon suuruus selviää ja se myös maksetaan lentokentällä maasta poistuttaessa.
 
Kauanko oleskelulupahakemuksen käsittely?
Hakemus käsitellään 90 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.
 
Kuka voi saada lyhytaikaisen oleskeluluvan?
- Ulkomaalaiset, jotka tulevat tekemään tieteellistä tutkimusta.
- Ulkomaalaiset, jotka omistavat kiinteistön Turkissa.
- Ulkomaalaiset, jotka perustavat kaupallisen yhteyden tai yrityksen.
- Ulkomaalaiset, jotka osallistuvat täydennyskoulutusohjelmaan.
- Ulkomaalaiset, jotka saapuvat opiskelemaan sellaisten sopimusten tai opiskelijavaihto-ohjelmien puitteissa, joissa Turkin tasavalta on osallisena.
- Matkailutarkoituksessa oleskelevat ulkomaalaiset.
- Lääketieteellisiä hoitoja saavat ulkomaalaiset.
- Ulkomaalaiset, joiden on pysyttävä Turkissa oikeus- ja hallintoviranomaisten pyynnöstä tai päätöksistä riippuen.
- Ulkomaalaiset, joilla ei ole tai jotka ovat menettäneet oikeutensa perheen oleskelulupaan.
- Turkin kielen kursseille osallistuvat ulkomaalaiset.
- Ulkomaalaiset, jotka osallistuvat koulutukseen, tutkimukseen, harjoitteluun tai kursseille Turkissa julkisten laitosten kautta.
- Ulkomaalaiset, jotka ovat suorittaneet korkea-asteen koulutuksensa Turkissa ja hakeneet oleskelulupaa kuuden kuukauden kuluessa valmistumisesta.
- Ulkomaalaiset, jotka tekevät ministerineuvoston määrittelemän suuruisen sijoituksen.
- Pohjois-Kyproksen turkkilaisen kansantasavallan kansalaiset.
 
Kuinka kauaksi aikaa voin hakea oleskelulupaa?
Lyhytaikaiset oleskeluluvat myönnetään pääsääntöisesti kahden vuoden jaksoissa. Ensimmäinen lupa on kuitenkin aina vain 6 kuukauden ajaksi.
 
Kuinka kauan lyhytaikaisen oleskeluluvan haltija voi oleskella ulkomailla ilman, että lupa lakkaa olemasta voimassa?
Tähän liittyvät rajoitukset on poistettu 13.08.2016 alkaen.